تغییر مدیر مسئول مجله "علوم و مهندسی خوردگی"

تغییر مدیر مسئول مجله "علوم و مهندسی خوردگی"

تاریخ انتشار: دوشنبه، 18 دی 1396، 12:23
1066

آقای دکتر هادی عادل‌خانی، مدیر مسئول مجله علمی ـ پژوهشی "علوم و مهندسی خوردگی" شد. پیرو درخواست انجمن خوردگی ایران مبنی بر تغییر مدیر مسئول نشریه علمی ـ پژوهشی "علوم و مهندسی خوردگی" این موضوع از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی و مورد موافقت قرار گرفت. بر این اساس، از این پس فصلنامه با مدیر مسئولی "آقای دکتر هادی عادل‌خانی" منتشر خواهد شد. فصلنامه "علوم و مهندسی خوردگی" از ابتدای سال 1390 تاکنون تعداد 25 شماره را به چاپ رسانده است. هیات مدیره انجمن از اعضاء محترم هیات تحریریه نشریه مزبور که هر یک از اساتید و صاحبنظران دانش مهندسی خوردگی در سطح ملی و بین‌الملی هستند، به ویژه مدیر مسئول قبلی جناب آقای "دکتر جابر نشاطی"، دانشیار پژوهشگاه صنعت نفت که به دلیل مشغله زیاد امکان حضور در سمت مدیر مسئولی برای ایشان فراهم نشد، تقدیر و تشکر می‌نمایند. هیئت تحریریه مجله علمی ـ پژوهشی "علوم و مهندسی خوردگی" به شرح زیر می‌باشند، (به ترتیب حروف الفبا): دکتر سعیدرضا اله کرم، استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران دکتر کوروش جعفرزاده، دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر دكتر میرقاسم حسینی، استاد دانشكده شیمی دانشگاه تبریز دكتر ابراهیم حشمت دهكردی، دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای ایران دکتر تقی شهرابی فراهانی، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران دکتر هادی عادل‌خانی، دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای دکتر منصور فرزام، دانشیار دانشگاه صنعت نفت دكتر روحا كسرای كرمانشاهی، استاد دانشكده میكروبیولوژی دانشگاه الزهرا (س) دکتر محمدعلی گلعذار، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان دكتر جابر نشاطی، دانشیار پژوهشگاه صنعت نفت صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران مدیر مسئول: دكتر هادی عادل‌خانی سردبیر: دكتر محمدعلی گلعذار کانال رسمی تلگرام انجمن خوردگی ایران، کانالی برای انعکاس تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و مطالب انجمن خوردگی ایران. با ما در https://t.me/ica1372 همراه شوید.

حجت عباسیان
کلمات کلیدی: خوردگی، نشریه، علمی پزوهشی، علوم و مهندسی خوردگی
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
تصویر مربوط به خبر
تصویر مربوط به خبر
‹صفحه قبل    صفحه بعد›