هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی رنگ، رزین، پوشش‌های صنعتی مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی رنگ، رزین، پوشش‌های صنعتی مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری

تاریخ انتشار: سه شنبه، 10 مهر 1397، 15:03
تاریخ برگزاری: چهارشنبه، 3 بهمن 1397
267

هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری، سوم الی ششم بهمن ماه 1397، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار می‌گردد. پایگاه اینترنتی نمایشگاه: www.ipcc.ir

درج مطلب: حجت عباسیان
کلمات کلیدی: رنگ، رزین، پوشش، نمایشگاه