عملکرد انجمن خوردگی ایران در سال 1396

عملکرد انجمن خوردگی ایران در سال 1396

تاریخ انتشار: یكشنبه، 29 مهر 1397، 14:42
299

انجمن‌های علمی با توجه به بهره‌مندی از نبوغ علمی اساتید و دانشجویان نخبه و کارشناسان و صنعت‌گران کشور از توان علمی بالایی برخوردار هستند. سالانه عملکرد این انجمن‌ها تحت نظر کمیسیون انجمن‌های علمی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و در بخش‌های مختلف مورد ارزیابی و امتیازدهی می‌شود. انجمن خوردگی ایران نیز با توجه به اینکه یکی از انجمن‌های علمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین کمیسیون انجمن‌های علمی می‌باشد نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. عملکرد انجمن طی سال 1396 در بخش‌های مختلف به شکل زیر می‌باشد:

توانمندسازی مدیریت علمی و ایفای نقش مرجعیت علمی توسعه تعاملات ملی توسعه تعاملات بین‌المللی دیگر فعالیت‌های انجمن جمع کل امتیاز
مجموع امتیازات 320 480 350 200 150 1500
امتیاز انجمن 370.75 480 350 74 0 1211.75


امید است با مشارکت و همکاری بیشتر بین انجمن خوردگی ایران و اعضای حقوقی و حقیقی این جدول امتیاز‌بندی و رتبه به مراحل بالاتر دست یابیم.

دبیرخانه انجمن ـ نجمه سخنور
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
جدول عملکرد سال 1396
جدول عملکرد سال 1396
‹صفحه قبل    صفحه بعد›