افزایش مقاومت به خوردگی پابندهای راه‌آهن با فناوری نانو

افزایش مقاومت به خوردگی پابندهای راه‌آهن با فناوری نانو

تاریخ انتشار: پنجشنبه، 26 مهر 1397، 10:45
148

نانو افزودنی جدیدی توسط یک شرکت دانش بنیان ایرانی تولید شده که می ‌تواند مقاومت به خوردگی پابندهای راه‌آهن را افزایش دهد. این نانو افزودنی زمانی که به رنگ اضافه می‌شود، موجب افزایش مقاومت به خوردگی پابندهای راه‌ آهن شده و دوام آنها را افزایش می‌دهد. رنگدانه افزودنی به رنگ با هسته تیتانیا دوپ شده با قلع و پوسته پلی‌پیرول، یک نانو ماده افزودنی است که در دامنه وزنی ٠،١ تا ١ درصد وزنی رنگ یا رزین با هر نوع پوشش آلی اضافه شده و با ایجاد یک مخلوط همگن مورد استفاده قرار می‌گیرد. با اضافه شدن این مواد به هر نوع پوشش آلی می‌توان مقاومت به خوردگی آن پوشش را افزایش داد. افزایش 20 تا 25 درصد خاصیت ضد خوردگی و کاهش نیاز به رنگ‌آمیزی مجدد، میزان استفاده از این ماده در رنگ و ضدزنگ بسیار پایین بوده و بنابراین از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است، ٧٠ درصد اجزای ماده مصرفی، مواد سبز و زیست‌سازگار است، می‌تواند به آستر اضافه شود و ضدزنگ و پرایمر را کاهش داده یا حذف کند، قابلیت استفاده از آن بدون هیچ‌گونه تغییری در خط تولید را از مزایای این محصول است. منبع: ایرنا

حجت عباسیان
کلمات کلیدی: خوردگی، نانو، راه‌آهن