كنفـرانس ملی نگهداری و تعمیرات

كنفـرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تاریخ انتشار: شنبه، 26 آبان 1397، 09:53
تاریخ برگزاری: سه شنبه، 25 دی 1397
336

دوازدهمین كنفـرانس ملی نگهداری و تعمیرات در 25 و 26 دی ماه سال 1397 توسط انجمن نگهداری و تعمیرات ایران در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می‌گردد. در عصر تغییر و تحول مداوم،‌ عكس‌العمل‌های سریع و استفاده از نگرش‌های نوین مدیریت به عنوان شروط لازم برای بقاء هستند، لذا آمادگی در برخورد با تغییرات و چالش‌ها بایستی اصل اساسی در مدیریت واحد‌های صنعتی باشد. نگهداری و تعمیرات صحیح علمی و برنامه ریزی شده با روش‌های نوین مستقیما بر روی بهره‌وری، كیفیت،‌ هزینه‌های مستقیم تولید، قابلیت اطمینان،... و سود آوری اثر می‌گذارد. برگزاری دوازدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات با هدف گسترش و تعمیق تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در زمینه نت و نیز ترویج نتایج تحقیقات سودمند در این زمینه جهت به کارگیری در سازمان‌های درگیر با نگهداری و تعمیرات در بخش‌های مختلف صنعتی، اقتصادی، تجاری و نظامی، در هیئت مدیره انجمن نگهداری و تعمیرات تصویب گردید. تحقق این هدف برای ارتقا کیفیت سامانه‌های نت و روان سازی و بهبود فرآیندهای موجود در سازمان‌ها و تسریع روند توسعه و پیشرفت جامعه اهمیت شایانی دارد. از این رو، انجمن نگهداری و تعمیرات ایران با همكاری و همیاری دانشگاه‌ها، مراكز علمی- پژوهشی فعال در این زمینه و حمایت سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادهای مختلف کشور افتخـار دارد تا دوازدهمین كنفـرانس ملی نگهداری و تعمیرات را در 25 و 26 دی ماه سال 1397 به نحو مطلوب برگزار نماید. پایگاه اینترنتی کنفرانس: http://conf.isc.gov.ir/irma12 انجمن خوردگی ایران به عنوان حامی رسانه‌ای این همایش از تمامی اعضاء حقوقی و حقیقی خود جهت شرکت و بازدید از این رویداد مهم دعوت به عمل می آورد.

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
پوستر کنفرانس
پوستر کنفرانس
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات