اولین رویداد فناورانه مهندسی خوردگی با رویکرد حل چالش‌های فناورانه صنایع کشور

اولین رویداد فناورانه مهندسی خوردگی با رویکرد حل چالش‌های فناورانه صنایع کشور

تاریخ انتشار: سه شنبه، 29 آبان 1397، 10:49
421

زمان برگزاری: بهمن‌ماه 1397 محل برگزاری: مشهد میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم، سالن عمومی شماره یک پایگاه اینترنتی: www.minon.ir با توجه به آنچه گذشت و نیاز مبرم حوزه صنعتی کشور مبنی بر ایجاد یک مدل بومی اکتساب فناوری و بهره برداری از ظرفیت علمی و فناوری کشور به منظور پاسخگویی به نیاز‌های فناوارنه بخش صنعت کشور و به جهت ایجاد یک الگوی بومی به منظور اکتساب فناوری در صنعت و ایجاد چرخه نوآوری با استفاده از الگوی نوآوری باز و همچنین برقراری ارتباط بین نخبگان و نوآوران و شرکت‌ها و سازمان‌های صنعتی که دارای صورت مسئله در حوزه‌های مختلف می باشند و افرادی که توانایی حل آن مسئله را دارند می توان با برگزاری رویداد فناوارنه با موضوع خوردگی با رویکرد حل مسئله، گامی بلند در جهت مطرح شدن مسائل مختلف این حوزه و نیز رفع آنها در سطح ملی پرداخت. محورهای همایش: ـ حفاظت کاتدی ـ انتخاب مواد ـ پوشش و رنگ ـ پنل مدیریت خوردگی ـ بازدارنده‌های خوردگی اهداف همایش: ـ استفاده از الگوی نوآوری باز در پاسخگویی به نیازمندی‌های فناورانه صنایع ـ شبکه سازی متخصصین، نوآوران و نخبگان ـ کمک به توسعه دانش بنیان واحدهای صنعتی ـ کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه و پاسخگویی به نیاز‌های واحدهای صنعتی ـ تسهیل ارتباط صنعت و با پژوهشگران و نخبگان و نوآوران چالش‌های رویداد خوردگی: چالش فناوری و نوآوری یک رقابت یا مسابقه با هدف توسعه راه‌حل‌های فناورانه برای حل مشکلات بنگاه‌های صنعتی یا توسعه خدمات و محصولات نوآورانه است. در این نوع مسابقات، شرکت‌های صنعتی خصوصی یا دولتی می‌توانند مناسب‌ترین راه‌حل‌های فناورانه را برای غلبه بر مشکلات فناورانه خود بیابند. شرکت‌کنندگان در چالش‌ نوآوری را عموماً دانشجویان یا اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، پژوهشگران مستقل، و شرکت‌های کوچک و متوسط خلاق و نوآور (اعم از دانش‌بنیان و غیر آن) از داخل یا خارج کشور تشکیل می‌دهند، اما هیچ منع یا محدودیتی برای شرکت در چالش‌ها وجود ندارد. انجمن خوردگی ایران به عنوان حامی رسانه‌ای این همایش از تمامی اعضاء حقوقی و حقیقی خود جهت شرکت و بازدید از این رویداد مهم دعوت به عمل می آورد.

حجت عباسیان
کلمات کلیدی: خوردگی
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
پوستر مربوط به مطلب
پوستر مربوط به مطلب
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات