دریافت نظرات، ایده‌ها، پیشنهادات و انتقادات

دریافت نظرات، ایده‌ها، پیشنهادات و انتقادات

تاریخ انتشار: یكشنبه، 19 خرداد 1398، 13:54
245

قطعا بخش بزرگی از پیشرفت و مؤفقّیت انجمن خوردگی ایران مدیون اعضای حقیقی، حقوقی و سایر مخاطبان خود این انجمن است که با حمایت‌ها و ارائه نظرات و پیشنهادات خود انجمن را در انجام رسالت علمی، آموزشی و پژوهشی یاری می نمایند. از شما بزرگواران و عضو خانواده بزرگ انجمن خوردگی ایران تقاضا داریم که هرگونه ایده، پیشنهاد و یا انتقاد خود را در مورد فعالیت و خدمات انجمن را مطرح نموده تا در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان انجمن مورد توجه قرار گیرد. شما می‌توانید به‌طور مستقیم پیشنهادات، انتقادات و شکایات خود را جهت بررسی به بازرس انجمن خوردگی ایران ارسال نمائید. برای این‌منظور لطفا به بخش تماس با ما مراجعه نمائید. درج مطلب: 1398/02/17 بروزرسانی: 1398/03/19

حجت عباسیان
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات