شروع فرآیند صدور گواهینامه حضور در نوزدهمین کنگره ملی خوردگی ـ غیر حضوری

شروع فرآیند صدور گواهینامه حضور در نوزدهمین کنگره ملی خوردگی ـ غیر حضوری

تاریخ انتشار: شنبه، 29 خرداد 1400، 17:38
549

شرکت‌کنندگان محترمی که در نوزدهمین کنگره ملی خوردگی حضور داشته و تقاضای دریافت گواهینامه دارند، می‌تواند حداکثر تا 10 تیرماه از طریق ارسال پیام به دبیرخانه انجمن خوردگی ایران، در آدرس الکترونیک زیر درخواست خود را ثبت نمایند. بدیهی است بعد از بررسی گواهی از طریق پست الکترونیک ارسال خواهد شد. http://www.ica.ir/contact.aspx

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
تصویر مربوط به مطلب
تصویر مربوط به مطلب
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات