اعلام نتایج داوری مقالات هجدهمین کنگره ملی خوردگی

اعلام نتایج داوری مقالات هجدهمین کنگره ملی خوردگی

تاریخ انتشار: یكشنبه، 10 دی 1396، 09:09
1135

به‌آگاهی تمامی مولفان محترم مقالات می‌رساند، داوری مقاله‌ها انجام پذیرفته است. نتایج داوری در عکس پیوست (پایین همین صفحه) و فایل اکسل (سمت راست همین صفحه) آورده شده است. توجه: پذیرش مقاله به منزله صدور گواهی حضور در کنگره نمی باشد و برای این منظور خواهشمند است مولفانی که مقالات آنها پذیرفته شده است (سخنرانی، پوستر و رزروارائه) نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. ثبت نام در هجدهمین کنگره ملی خوردگی افرادی که مقاله آنها مورد پذیرش قرار گرفته است، می‌توانند نسبت به آماده سازی مقاله خود با توجه به الگوهای زیر و در اسرع وقت اقدام نمایند. ـ قالب نمونه مقالات ارائه شفاهی (سربرگ) ـ قالب نمونه مقالات پوستر دریافت الگوی مقالات پوستری رعایت قالب برای مقالات پوستر همچنین درج سربرگ رنگی برای مقالات شفاهی الزامی می باشد. شایان ذکر است نتایج داوری به رایانامه نویسنده مسئول نیز ارسال شده است.

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
نتایج داوری مقالات
نتایج داوری مقالات
‹صفحه قبل    صفحه بعد›