اعلام برنامه زمان‌بندی کنگره

اعلام برنامه زمان‌بندی کنگره

تاریخ انتشار: یكشنبه، 24 دی 1396، 19:43
201

برنامه زمان‌بندی هجدهمین کنگره ملی خوردگی اعلام شد. بازدیدکنندگان و شرکت‌کنندگان گرامی کنگره می‌توانند برنامه را از بخش پیوست‌ها دریافت کنند.

کلمات کلیدی: زمان بندی، زمانبندی، کنگره، هجده
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
روز اول
روز اول
ادامه روز اول
ادامه روز اول
روز دوم
روز دوم
‹صفحه قبل    صفحه بعد›