کنگرۀ بین‌المللی رنگ و پوشش (ICCC 2017)

کنگرۀ بین‌المللی رنگ و پوشش (ICCC 2017)

تاریخ انتشار: دوشنبه، 13 آذر 1396، 10:38
تاریخ برگزاری: سه شنبه، 28 آذر 1396
686

هفتمین کنگرۀ بین‌المللی رنگ و پوشش (ICCC 2017) در تاریخ 28 تا 30 آذرماه 1396در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) در تهران، ایران برگزار خواهد شد. پایگاه اینترنتی: iccc2017.aut.ac.ir کارگاه‌های آموزشی هفتمین کنگرۀ بین‌المللی رنگ و پوشش (ICCC 2017)، به گونه‌ای برنامه ‌ریزی شده است تا گردهمایی منحصر بفردی برای دانشگاهیان، محققان، دانش‌پژوهان، صاحبان کسب و کار و دانشجویان به منظور ترویج، تبادل و انتشار تجارب و دانش خود در زمینه‌های نظری و عملی در موضوعات جالب توجه و به‌روز از قبیل پوشش‌های سطح، رنگزاها، فناوری رنگرزی، فیزیک رنگ، غشاهای پلیمری، نانو مواد و فناوری نانو و جنبه‌‌‌های زیست‌محیطی صنایع مرتبط باشد.

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
پوستر کنگره
پوستر کنگره
‹صفحه قبل    صفحه بعد›