دوره‌های تیرماه در انجمن خوردگی ایران

دوره‌های تیرماه در انجمن خوردگی ایران

تاریخ انتشار: دوشنبه، 10 تیر 1398، 15:20
188

انجمن خوردگی ایران دوره‌های زیر (پیوست) را در محل دفتر تهران در تیرماه برگزار می‌کند. ـ برای شرکت کنندگان در هر دوره، گواهینامه ای معتبر دو زبانه (فارسی و انگلیسی) صادر می‌شود. ـ اعضای حقیقی و حقوقی از 10% تخفیف برخوردار خواهند بود. ـ پذیرایی‌های میان وعده به همراه نهار و پکیج (جزوه و کیف) برای هریک از شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است. روش‌های ثبت‌نام در هر یک از دوره‌ها: 1 ـ ارسال نامه شرکت متقاضی به مرکز آموزش انجمن خوردگی به شماره نمابر 88347749 و معرفی نفرات جهت حضور در تاریخ مشخص و یا دوره مورد درخواست در شرکت‌ها. 2 ـ نام‌نویسی شخصی از طریق بخش تماس با ما خواهشمند است جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88344287 الی 8 داخلی 3 و 6 تماس و تلفکس 88347749 و یا از طریق پست الکترونیکی training@ica.ir مکاتبه نمایید.

‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
دوره‌های تیرماه در انجمن خوردگی ایران
دوره‌های تیرماه در انجمن خوردگی ایران
‹صفحه قبل    صفحه بعد›