دوره آموزشی حضوری اصول مهندسی خوردگی

دوره آموزشی حضوری اصول مهندسی خوردگی

تاریخ انتشار: شنبه، 1 شهریور 1399، 16:20
175

ـ دوره آموزشی حضوری اصول مهندسی خوردگی ـ زمان: 8، 9 و 10 مهرماه 1399 ـ 08:30 الی 12:30 ـ با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ثبت نام از طریق بخش تماس با ما ـ بخش آموزش در تارنمای اینترنتی انجمن خوردگی ایران

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
دوره آموزشی حضوری اصول مهندسی خوردگی
دوره آموزشی حضوری اصول مهندسی خوردگی
‹صفحه قبل    صفحه بعد›