مجله زنگ - شماره 65 - تابستان 1395

مجله زنگ - شماره 65 - تابستان 1395

تاریخ انتشار: سه شنبه، 14 دی 1395، 13:33
1462

شصت و پنجمین شماره فصلنامه علمی ـ آموزشی ـ ترویجی زنگ توسط انجمن خوردگی ایران منتشر شد. صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران مدیر مسئول: دكتر جابر نشاطی سردبیر: مهندس احمدرضا بحرانی در این شماره از فصلنامه مطالب زیر منتشر شده است: □ سخن آغازین توسط آقای دکتر هادی طبائیان، دبیر هفدهمین کنگره ملی خوردگی □ مصاحبه اختصاصی با آقای دکتر هادی بیرامی، موسس شرکت دانش بنیان تکتا خوردگی شریف □ مقاله‌ها ـ پیاده‌سازی مدیریت خوردگی در صنایع نفت و گاز نویسندگان: 1 ـ سعید‌رضا اله‌کرم*، استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران 2 ـ یاسین مهدی‌زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از فلزات، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران 3 - حسن اسلامی، دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران □ دنیای خوردگی ـ واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ـ واژه‌های خوردگی و حفاظت فلزات ـ معرفی کتاب ـ روی خط اینترنت ـ فهرست مقاله‌های مجله MP □ بیشتر بدانیم ـ معرفی استاندارد ◄ معرفی استانداردهای پوشش‌های فلزی پرکاربرد در صنایع دریایی جهت حفاظت از خوردگی و سایش با رویکرد نظامی ▪ نویسنده: سید‌سعید عظیمی ابرقویی، کارشناس ارشد مهندسی مواد ـ خوردگی و حفاظت مواد ـ خوردگی در صنایع دریایی ◄ بررسی هزینه خوردگی در شناورها ▪ نویسندگان: 1 - سید محمود کثیریها*، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیأت مدیره انجمن خوردگی ایران محمد امینی و مهدیار یافتیان ـ حفاظت آندی ـ بخش اول ◄ اصول علمی ▪ نویسندگان: 1 - احسان صائب نوری*، شرکت رویین گران صنعت 2 - موسی محمدیان، صنایع شیمیایی اصفهان، بازرسی فنی ـ خوردگی در صنایع ◄ بررسی علل شکست لوله‌های سوپر هیتر نیروگاه اصفهان ▪ نویسندگان: 1 - حسن اسلامی*، دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشگاه تهران 2 - محمدرضا زمانزاد قویدل، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد 3 - احمد ساعتچی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد ـ پوشش ◄ آشنایی اولیه با پوشش‌های خطوط لوله ـ بخش دوم ▪ نویسندهک حسن گل‌مکانی، کارشناس خوردگی، شرکت نفت فلات قاره ایران □ اخبار انجمن ـ کارگاه‌های آموزشی هفدهمین کنگره ملی خوردگی ـ تقویم آموزشی نیم‌سال دوم 1395 مرکز آموزش انجمن خوردگی ایران ـ برخی از اعضای حقوقی انجمن خوردگی ایران ( به ترتیب الفبا) ـ پیام خیرمقدم به اعضای جدید انجمن ـ فهرست کتاب‌های موجود در انجمن خوردگی ایران ـ فرم اشتراک نشریات انجمن خوردگی ایران ـ فرم عضویت حقیقی انجمن خوردگی ایران در جمع آوری و داوری مقاله‌ها و مطالب، ملاحظات علمی و اندیشه در دستور کار انجمن می‌باشد. برای دست‌یابی به یک واژه و جمله درست، گاهی چند بار جمله بندی‌ها عوض می‌شود، و این کارها چقدر وقت گیر هستند و البته اجتناب ناپذیر. برای جلوگیری از خطاهای علمی و ادبی از دوستان و داوران بسیاری کمک گرفته می‌شود و آن‌ها نیز صمیمانه درخواست انجمن را برای روخوانی، اصلاحات و ارایه نظرات خود پذیرفته‌اند. لذا از تمامی آن‌ها از صمیم قلب سپاسگزاری می‌گردد. امید است با ارسال مطالب علمی موجبات غنای علمی این نشریه را فراهم آورید.

حجت عباسیان
کلمات کلیدی: مجله، زنگ