مجله زنگ - شماره 68 - بهار 1396

مجله زنگ - شماره 68 - بهار 1396

تاریخ انتشار: شنبه، 28 مرداد 1396، 15:24
1186

شصت و هشتمین شماره فصلنامه علمی ـ آموزشی ـ ترویجی زنگ توسط انجمن خوردگی ایران منتشر شد. صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران مدیر مسئول: دکتر جابر نشاطی سردبیر: مهندس احمدرضا بحرانی در این شماره از فصلنامه مطالب زیر منتشر شده است: □ سخن آغازین توسط آقای دکتر آهنگرانی، دبیر هجدهمین کنگره ملی خوردگی □ مقاله‌ها ـ برنامه‌ریزی استراتژیک در مدیریت خوردگی نویسندگان: حسن اسلامی، دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران سعید‌رضا اله‌کرم*، استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران یاسین مهدی‌زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران □ دنیای خوردگی ـ واژه‌های خوردگی و حفاظت فلزات ـ معرفی کتاب ـ روی خط اینترنت ـ فهرست مقاله‌های مجله MP □ بیشتر بدانیم ـ مدیریت خوردگی ◄ مدیریت خوردگی از نگاه آقای دکتر علی مرشد ● علی مرشد ـ خوردگی در محیط‌های دریایی ◄ بررسی خوردگی سازه‌های بتن مسلح در مناطق ساحلی خلیج‌فارس تحت نفوذ یون کلرید ● محمدرضا احسان‌دوست*، الهام احسان‌دوست، یاسرآریانپور ـ خوردگی داغ ◄ بررسی رفتار اکسیداسیون و خوردگی داغ سوپرآلیاژهای پایه نیکل اینکونل600، اینکونل625 و اینکونل718 ● بهاره رضایی‌نژاد، امید عموآقایی، داوود لک، حمیدرضا گرجی، عبدالمجید اسلامی* ـ حفاظت آندی ـ بخش سوم ◄ راه اندازی و نگهداری سیستم ● احسان صائب نوری*، موسی محمدیان □ اخبار انجمن ـ آموزش ـ اعضای حقوقی انجمن خوردگی ایران ـ فهرست کتاب‌های موجود در انجمن ـ اخبار انجمن ـ معرفی مجله علمی ـ پژوهشی "علوم و مهندسی خوردگی" ـ فرم اشتراک مجلات انجمن ـ پیام خیرمقدم به اعضای جدید انجمن در جمع آوری و داوری مقاله‌ها و مطالب، ملاحظات علمی و اندیشه در دستور کار انجمن می‌باشد. برای دست‌یابی به یک واژه و جمله درست، گاهی چند بار جمله بندی‌ها عوض می‌شود، و این کارها چقدر وقت گیر هستند و البته اجتناب ناپذیر. برای جلوگیری از خطاهای علمی و ادبی از دوستان و داوران بسیاری کمک گرفته می‌شود و آن‌ها نیز صمیمانه درخواست انجمن را برای روخوانی، اصلاحات و ارایه نظرات خود پذیرفته‌اند. لذا از تمامی آن‌ها از صمیم قلب سپاسگزاری می‌گردد. امید است با ارسال مطالب علمی موجبات غنای علمی این نشریه را فراهم آورید.

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
تصویر جلد مجله
تصویر جلد مجله
سخن آغازین
سخن آغازین
شناسنامه فارسی
شناسنامه فارسی
‹صفحه قبل    صفحه بعد›