مجله زنگ ـ شماره 73 ـ تابستان 1397

مجله زنگ ـ شماره 73 ـ تابستان 1397

تاریخ انتشار: سه شنبه، 10 مهر 1397، 15:46
121

هفتاد و سومین شماره فصلنامه علمی ـ آموزشی ـ ترویجی زنگ توسط انجمن خوردگی ایران آماده انتشار شد. صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران مدیر مسئول: دکتر جابر نشاطی سردبیر: مهندس احمدرضا بحرانی در این شماره از فصلنامه مطالب زیر منتشر شده است: □ سخن آغازین، دکتر ابراهیم ‌حشمت‌ دهکردی، رئیس انجمن خوردگی ایران □ مقاله ـ پدیده خوردگی و رسوب‌گذاری در مبدل‌های حرارتی پوسته و لوله حمید رضا جوادی‌نژاد*، محمود پیکری، بهنام كاویانی، سعید جلالی، احسان سلطانی، مجتبی فرد افشاری، محمد‌علی گلعذار □ دنیای خوردگی ـ واژه‌های خوردگی و حفاظت فلزات ـ معرفی کتاب ـ روی خط اینترنت ـ فهرست مقاله‌های مجله MP □ بیشتر بدانیم ◄ مدیریت مؤثر مواد شیمیایی در سایت‌های یوتیلیتی (صنایع فرایندی، نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی) ● محمدرضا حامدغفاریان، مهندس ارشد یوتیلیتی‌ها و تصفیه‌خانه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی ◄ بررسی سرعت خوردگی فولاد X52 در آب مخزن سه فازی و بوت لخته‌گیر واحد TCF منطقه تنگ بیجار با آزمون پلاریزاسیون ● مجتبی سلطانپور*، مهدی تنه‌کار ◄ بررسی اثر دراز مدت نفوذ یون کلراید بر دوام بتن در مناطق جنوب کشور ● محمدرضا احسان دوست*، یاسر آریانپور، الهه احسان دوست ◄ حفاظت کاتدی پالسی ● مفرزاد بنی اسد آزاد*، فرید میرزایی، مهدی شهبازیان □ اخبار انجمن ـ آموزش، تقویم آموزشی نیمسال دوم 1397 ـ فهرست کتاب‌های موجود در انجمن خوردگی ایران ـ اعضای حقوقی انجمن خوردگی ایران این مطلب در دست تکمیل است...

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
تصویر جلد مجله شماره 73 ـ تابستان 1397
تصویر جلد مجله شماره 73 ـ تابستان 1397
‹صفحه قبل    صفحه بعد›