خبرنامه شماره 60 و 61 ـ آبان و آذر 1394 ـ ویژه کنگره

خبرنامه شماره 60 و 61 ـ آبان و آذر 1394 ـ ویژه کنگره

تاریخ انتشار: شنبه، 5 دی 1394، 09:46
1186

عناوین این شماره از خبرنامه به شرح زیر می باشد: • سخن آغازین: گزارش برگزاری شانزدهمین کنگره ملی خوردگی و سومین کنگره خوردگی صنعت نفت، خانم دکتر فرشته رضایی دبیر کنگره و عضو هیئت مدیره انجمن خوردگی ایران ـ آقای دکتر جابر نشاطی رئیس کنگره و رئیس انجمن خوردگی ایران • برخی از تصاویر منتخب کنگره • گزارش برگزاری کارگاه‌های آموزشی

حجت عباسیان
کلمات کلیدی: خبرنامه، الکترونیکی، خوردگی، انجمن، دکتر نشاطی،
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
صفحات 1 و 4 خبرنامه
صفحات 1 و 4 خبرنامه
صفحات 2 و 3
صفحات 2 و 3
‹صفحه قبل    صفحه بعد›