خبرنامه شماره 64 و 65ـ اسفند 94 و  فروردین 95

خبرنامه شماره 64 و 65ـ اسفند 94 و فروردین 95

تاریخ انتشار: یكشنبه، 22 فروردین 1395، 11:05
1013

عناوین این شماره از خبرنامه به شرح زیر می باشد: • سخن آغازین: جناب آقای مهندس سید محمود کثیریها ـ عضو هیئت مدیره انجمن خوردگی ایران ـ خوردگی در بُعد مدیریتی باید جدی گرفته شود • بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی • دوره اصول مهندسی خوردگی در فروردین ماه1395 • کتاب گزینش مواد در صنعت منتشر شد • مجموعه دوجلدی راهنمای کاربرد آب در صنعت منتشر شد • تبلیغات در پایگاه اینترنتی انجمن خوردگی ایران • روش‌های پیشرفته جوشکاری • فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی • فراخوان ارسال اخبار و مقاله • دعوت به همکاری • همایش‌های مرتبط با خوردگی ـ کنفرانس ملی پلیمر در صنایع راه و ساختمان ـ سومین همایش ملی تکنولوژی‌های نوین در شیمی، پتروشیمی و نانو ایران ـ چهارمین جشنواره صنعت آبکاری ـ سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ـ دومین همایش ملی تکنیک‌های نوین در تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران

حجت عباسیان
کلمات کلیدی: خبرنامه + الکترونیکی + خوردگی
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
صفحات 1 و  4
صفحات 1 و 4
صفحات 2 و 3
صفحات 2 و 3
‹صفحه قبل    صفحه بعد›