خبرنامه شماره 66 و 67 ـ اردیبهشت و خرداد ماه 1395

خبرنامه شماره 66 و 67 ـ اردیبهشت و خرداد ماه 1395

تاریخ انتشار: یكشنبه، 23 خرداد 1395، 11:06
1431

عناوین این شماره از خبرنامه به شرح زیر می باشد: • سخنرانی‌های تخصصی رایگان برای اعضاء محترم انجمن • فرصت تبلیغاتی • سخنرانی‌های پیش رو • انتشار مقالات مروری و کاربردی • نظرسنجی درباره اعطای جایزه توسط انجمن خوردگی ایران • جلسه ارتباط بین الملل • تبلیغات در پایگاه اینترنتی انجمن خوردگی ایران • همایش‌های مرتبط ـ سومین همایش ملی تکنولوژی‌های نوین در شیمی، پتروشیمی و نانو ایران ـ چهارمین جشنواره صنعت آبکاری ـ سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ـ دومین همایش ملی تکنیک‌های نوین در تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایرانو نانو ایران ـ دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران • دوره‌های آموزشی نیمسال اول 1395 در مرکز آموزش انجمن خوردگی ایران

حجت عباسیان
کلمات کلیدی: خبرنامه، الکترونیکی، خوردگی
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
صفحات 1 و 4
صفحات 1 و 4
صفحات 2 و 3
صفحات 2 و 3
‹صفحه قبل    صفحه بعد›