خبرنامه شماره 52 و 53 ـ بهمن و اسفند 1393

خبرنامه شماره 52 و 53 ـ بهمن و اسفند 1393

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 27 اسفند 1393، 14:33
1256

عناوین این شماره از خبرنامه به شرح زیر می باشد: • تبریک سال نو • سخن آغازین ـ آقای دکتر ابراهیم حشمت دهکردی ـ رئیس انجمن خوردگی ایران • انتخابات یازدهمین دوره هیأت مدیره تایید شد • راه اندازی سامانه دریافت مقالات • معرفی کتاب پروفسور ناصر کنعانی • حضور انجمن در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب • انتشار فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره جدید (13) • مصاحبه با آقای دکتر ناصر گیوه چی به مناسبت دومین همایش مدیران و متخصصان ارشد بازنشسته صنعت نفت • انتشار فصلنامه زنگ ـ شماره جدید (58) • همایش‌های مرتبط با خوردگی • دوره‌های آموزشی نیمسال اول 1394 در مرکز آموزش انجمن خوردگی ایران

حجت عباسیان
کلمات کلیدی: خبرنامه، انجمن
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
صفحات 1 و 4
صفحات 1 و 4
صفحات 2 و 3
صفحات 2 و 3
‹صفحه قبل    صفحه بعد›