خبرنامه شماره 56 و 57 ـ خرداد و تیر 1394

خبرنامه شماره 56 و 57 ـ خرداد و تیر 1394

تاریخ انتشار: دوشنبه، 5 مرداد 1394، 14:27
904

عناوین این شماره از خبرنامه به شرح زیر می باشد: • سخن آغازین ـ جناب آقای علیرضا اصل عربی، مدیركل راهبری نظام نگهداری و تعمیرات معاونت امور مهندسی وزارت نفت • فراخوان شانزدهمین کنگره ملی خوردگی • فراخوان سومین کنگره ملی خوردگی صنعت نفت • جلسه اداری رییس انجمن خوردگی ایران با کارکنان • حضور آقای پروفسور ناصر کنعانی در جلسه هیئت مدیره انجمن • تجلیل از آقای دکتر ابراهیم حشمت دهکردی • فصلنامه زنگ ـ شماره 60 ـ بهار 1394 • گزارش ایراد سخنرانی‌های علمی ـ تخصصی توسط اساتید محترم انجمن • گزارش برپایی غرفه انجمن در نمایشگاه بین المللی دریایی • قابل توجه اعضای محترم کمیته فنی متناظر TC156، خوردگی فلزات و آلیاژها • نحوه عضویت در انجمن خوردگی ایران • سامانه دریافت و داوری مقالات انجمن خوردگی ایران • همایش‌های مرتبط با خوردگی ( به ترتیب تاریخ برگزاری) • دوره‌های آموزشی نیمسال اول 1394 در مرکز آموزش انجمن خوردگی ایران

حجت عباسیان
کلمات کلیدی: خبرنامه
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
صفحات 1 و 4
صفحات 1 و 4
صفحات 2 و 3
صفحات 2 و 3
‹صفحه قبل    صفحه بعد›