فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 51، بهار 1403

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 51، بهار 1403

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 51 (سال چهاردهم ـ 41)، بهار 1403، 2251-6417:ISSN. منتشر شد. این نشریه با مجوز 90/3/11/1004 مورخ 1390/01/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه علمی ـ پژوهشی و مجوز شماره ثبت 93/5923 مورخ 1393/03/13 از وز...

ادامه مطلب...
این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

This journal is following the Committee on Publication Ethics (COPE) and complies with the highest ethical standards in accordance with ethical laws.
آرشیو مقالات

عنواننویسندگانتاریخ انتشار
* اله کرم، سعید رضا - استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران قر...
1403/3/30 31
* ابراهیمی فر، هادی - دانشیار، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مکانیک و مواد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی...
1403/3/30 24
* اله کرم، سعیدرضا - استاد،آزمایشگاه جنبه‌های مکانیکی خوردگی،دانشکده مهندسی متالورژی و مواد،دانشکدگا...
1402/10/10 307
* محمدی زهرانی، احسان - استادیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد،...
1402/9/30 357
* حسین‌زاده، علی رضا - دکتری مهندسی مواد، کارشناس خوردگی، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اهواز، ایران ...
1402/9/30 225
* فراتی راد، حمزه - استادیار، پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی...
1402/6/30 192
* جلالی، محمد - کارشناس ارشد تحقیق و توسعه، شرکت پژوهشی صنعتی آبریزان، شیراز، ایران - شعله، محد ها...
1402/6/30 186
* کریمی، محسن - استادیار، دانشکده مهندسی شیمی و مواد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران بزرگ، منص...
1402/4/20 598
* خانلرخانی، علی - استادیار، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، كرج، ایران ...
1402/4/19 380
* برهانی، محمدرضا – کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‌های ساخت ش...
1402/2/18 341
12345678910...>>
جلد مجله تماس با سردبیر
□ شناسنامه
صاحب امتیاز انجمن خوردگی ایران
مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 90/3/11/1004
مجوز ثبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 93/5923
نمایه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 91-799-د
□ مسئولین
دكتر هادی عادل‌خانی مدیر مسئول
دكتر محمد علی گلعذار سردبیر
□ هیئت تحریریه
دکتر سعیدرضا اله کرم
دكتر میرقاسم حسینی
دكتر ابراهیم حشمت دهكردی
دکتر تقی شهرابی فراهانی
دکتر منصور فرزام
دكتر روحا كسرای كرمانشاهی
دكتر جابر نشاطی
دکتر هادی عادل‌خانی
دکتر کورش جعفرزاده
□ پیوند‌های مرتبط
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
سامانه رتبه‌بندی نشریات علمی
معادل‌یابی واژه‌های بیگانه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری