فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 38، زمستان 1399

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 38، زمستان 1399

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 17 فروردین 1401، 16:00
1620

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 38 (سال دهم ـ 28)، زمستان 1399، 2251-6417:ISSN. (ویژه‌نامه بیستمین کنگره ملی خوردگی) این نشریه با مجوز 90/3/11/1004 مورخ 1390/01/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه علمی ـ پژوهشی و مجوز شماره ثبت 93/5923 مورخ 1393/03/13 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسیده و با گواهینامه شماره -799-91د مورخ 91/10/26 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه‌سازی می‌شود. صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران مدیر مسئول: دکتر هادی عادل‌خانی سردبیر: دكتر محمدعلی گلعذار مقالات چاپ ‌شده در این شماره: (به ترتیب تاریخ پذیرش) □ مقایسه و ارزیابی رفتار خوردگی پوشش الکترولس نیکل ـ بور در ضخامت‌های متفاوت بر روی زیر لایه مسی ـ پگاه قاسمی‌زاده، عبدالمجید اسلامی، محمدعلی گلعذار □ بررسی عملکرد دو بازدارنده آلی به کمک تئوری تابع چگالی و آزمایشات الکتروشیمیایی به منظور پیش گیری از خوردگی فولاد کربنی در محیط 1M HCl ـ علی‌رضا حسین‌زاده و سیروس جوادپور □ مطالعه مکانیزم احیای پوشش چندلایه مس/ نیکل ـ فسفر توسط روش کرونوآمپرومتری ـ اکرم حسن‌پوریوزبند، محمد قربانی، ابوالقاسم دولتی، کیومرث احمدی، معصومه پورصادق چلکدانی □ بررسی اثر دماهای مختلف بازدارنده فولاد میکروآلیاژیX70 محیط ترش در محلول یک مولار اسید سولفوریک ـ محمد یزدی‌زاده، مهدی بروجردنیا □ بررسی رفتار نانوکامپوزیت پلی آنیلین ـ اکسید آهن (III) روی بستر تیتانیوم به‌عنوان فوتوآند برای حفاظت کاتدی فوتوالکتروشیمیایی فولاد نرم ـ پریا یاردانی سفیدی، میرقاسم حسینی □ ایجاد نانوساختارهای نیکل ـ فسفید به‌روش رسوب‌دهی الكتروشیمیایی و بررسی خواص الکتروکاتالیستی آن جهت واکنش OER ـ امیرحسین سلطانی، محمود حاجی صفری