فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 30، زمستان 1397

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 30، زمستان 1397

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 30 (سال هشتم ـ 20)، زمستان 1397، 2251-6417:ISSN. این نشریه با مجوز 90/3/11/1004 مورخ 1390/01/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه علمی ـ پژوهشی و مجوز شماره ثبت 93/5923 مورخ 1393/03/13 از وزارت فرهنگ و...

ادامه مطلب...
آخرین اخبار مجله

آرشیو مقالات

عنواننویسندگانتاریخ انتشار
فرهاد محسنی فر ، هادی ابراهیمی فر و و فیروزه بحری
1398/2/25 178
محمدرضا اطمینان فر، مهدی خضوعی، امیررضا ابدالی
1398/1/31 204
* فرزاد سلیمانی، رحمت‌الله عمادی
1397/12/26 185
علی دهقانی، * قاسم بهلکه، بهرام رمضانزاده
1397/12/26 172
ساره رحمانی*، سید ابوالفضل سید سجادی
1397/12/26 103
* رضایی، فرشته - استادیار، گروه پژوهش پوشش، پژوهشكدۀ حفاظت صنعتی، پژوهشگاه صنعت نفت اکبری نژاد، اسمع...
1397/12/7 220
فرنوش خوش اندام، منصور فرزام، ایمان دانایی، غلامرضا راشد
1397/12/4 258
* امید عودباشی - هیئت علمی گروه مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان
1397/11/17 223
* محمودی صالح‌آباد، محمد - کارشناسی ارشد، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر...
1397/3/29 241
* جعفرزاده، کوروش - دانشیار، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‌های ساخت؛ دانشگاه صنعتی مالک اشتر زمانی م...
1397/3/12 570
12345678
جلد مجله تماس با سردبیر
□ شناسنامه
صاحب امتیاز انجمن خوردگی ایران
مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 90/3/11/1004
مجوز ثبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 93/5923
نمايه پايگاه استنادی علوم جهان اسلام 91-799-د
□ مسئولین
دكتر هادی عادل‌خانی مدیر مسئول
دكتر محمد علی گلعذار سردبیر
□ هیئت تحریریه
دکتر سعیدرضا اله کرم
دكتر میرقاسم حسینی
دكتر ابراهیم حشمت دهكردی
دکتر تقی شهرابی فراهانی
دکتر منصور فرزام
دكتر روحا كسرای كرمانشاهی
دكتر جابر نشاطی
دکتر هادی عادل‌خانی
دکتر کورش جعفرزاده
□ پیوند‌های مرتبط
پايگاه استنادی علوم جهان اسلام
سامانه رتبه‌بندی نشریات علمی
معادل‌یابی واژه‌های بیگانه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری