فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 37، پاییز 1399

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 37، پاییز 1399

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 37 (سال دهم ـ 27)، پاییز 1399، 2251-6417:ISSN. این نشریه با مجوز 90/3/11/1004 مورخ 1390/01/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه علمی ـ پژوهشی و مجوز شماره ثبت 93/5923 مورخ 1393/03/13 از وزارت فرهنگ و ا...

ادامه مطلب...
این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

This journal is following the Committee on Publication Ethics (COPE) and complies with the highest ethical standards in accordance with ethical laws.
آرشیو مقالات

عنواننویسندگانتاریخ انتشار
فرج اله هدایت، رضا دهملایی، مهدی خراسانیان، بهنام لطفی
1400/4/10 651
*حسن‌نژاد، حسین - استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراك، ا...
1400/4/4 53
* بزرگ، منصور ـ دانشکده مهندسی شیمی و مواد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران محمدطاهری، مهیا ـ د...
1399/12/28 290
* بخشنده‌فرد، حمیدرضا - دانشیار گروه مرمت آثار تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران صبوحی‌ثانی...
1399/12/24 178
* خراسانی، منوچهر - استادیار، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران عیوض...
1399/11/27 230
* حسینی علی آبادی، مریم - استادیار، پژوهشکده حفاظت صنعتی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران نشاطی، جا...
1399/11/20 135
* ابراهیمی، مرتضی - دانشیار، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران یزدان...
1399/11/15 288
یوسف ملاپور و اسماعیل پورسعیدی
1399/11/10 213
حسین نجفی محترم، عبدالمجید اسلامی، محمدعلی گلعذار، مهدی احمدی، امین کاویان
1399/10/10 217
آرزو بابائیان، عبدالمجید اسلامی، فخرالدین اشرفی زاده، محمدعلی گلعذار، مهدی صمدزاده، فرزاد عباسیان
1399/9/29 191
12345678910...>>
جلد مجله تماس با سردبیر
□ شناسنامه
صاحب امتیاز انجمن خوردگی ایران
مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 90/3/11/1004
مجوز ثبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 93/5923
نمایه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 91-799-د
□ مسئولین
دكتر هادی عادل‌خانی مدیر مسئول
دكتر محمد علی گلعذار سردبیر
□ هیئت تحریریه
دکتر سعیدرضا اله کرم
دكتر میرقاسم حسینی
دكتر ابراهیم حشمت دهكردی
دکتر تقی شهرابی فراهانی
دکتر منصور فرزام
دكتر روحا كسرای كرمانشاهی
دكتر جابر نشاطی
دکتر هادی عادل‌خانی
دکتر کورش جعفرزاده
□ پیوند‌های مرتبط
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
سامانه رتبه‌بندی نشریات علمی
معادل‌یابی واژه‌های بیگانه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری