فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 49، پائیز 1402

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 49، پائیز 1402

تاریخ انتشار: پنجشنبه، 30 آذر 1402، 12:58
672

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره پیاپی 49 (سال سیزدهم ـ 39)، پائیز 1402، 2251-6417:ISSN. منتشر شد. این نشریه با مجوز 90/3/11/1004 مورخ 1390/01/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه علمی ـ پژوهشی و مجوز شماره ثبت 93/5923 مورخ 1393/03/13 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسیده و با گواهینامه شماره -799-91د مورخ 91/10/26 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه‌سازی می‌شود. صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران مدیر مسئول: دکتر هادی عادل‌خانی سردبیر: دكتر محمدعلی گلعذار مقالات چاپ ‌شده در این شماره: (به ترتیب تاریخ پذیرش) □ پوشش نانو کامپوزیتی Ni-WC-TiO2 بر زیرلایه فولادی به روش آبکاری پالسی معکوس و مقایسه آن با آبکاری پالسی ـ مجتبی بابائی نژاد، منصور فرزام*، ‌هادی اسکندری، ایمان دانایی □ بررسی کارایی هیبرید نانو لایه‌های گرافن اکساید/ N-N-دی اتیل هیدروکسیل آمین بر کاهش میزان جدایش کاتدیک و افزایش مقاومت به خوردگی پوشش اپوکسی غنی از روی بر زیرآیند فولادی ـ امیر رضا طالبی، سمیه محمدی* □ پوشش‌های تبدیلی زیست‏سازگار توسعه‌یافته برای بهبود مقاومت به خوردگی ایمپلنت‏های منیزیمی‌زیست‌تخریب‌پذیر در مهندسی بافت ـ محمدرضا تجری، امیرحسین نوربخش نژاد، احسان محمدی زهرانی* □ بررسی کاربرد پروب کلوین روبشی (SKP) در ارزیابی کارآیی بازدارنده‌های خوردگی بر پایه ی نمک‌های آمونیوم برای کنترل خورگی فولاد در محیط ترش ـ اسمعیل اکبری نژاد*، دانیال ایروانی، علی شفیع‌زاده اسفندآبادی، ناصر اسمعیلی □ بررسی نتایج تئوری تابع چگالی و آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک ممانعت کننده‌های خوردگی در محیط اسید کلریدریک ـ علی رضا حسین زاده*، سیروس جوادپور، سمانه رضائی □ بررسی عملکرد ضدخوردگی کامپوزیت اپوکسی اصلاح شده با نانوذرات هیبریدیLDH/O-MWCNT ـ سعیده رضایی فرد، تقی شهرابی فراهانی*، بهرام رمضان زاده