دیگر دوره‌های آموزشی

انجمن خوردگی ایران آمادگی دارد تا دوره‌های زیر را بصورت اختصاصی در محل صنایع برگزار نماید. جهت اطلاعات بیشتر با دفتر انجمن خوردگی تماس حاصل نمایید.

● دوره‌های مرتبط با موضوع شناسایی، ارزیابی و كنترل خوردگی از طریق شرایط سازی

 • خوردگی و روش‌های کنترل آن
 • جنبه‌های الكتروشیمیایی و مكانیكی خوردگی
 • خوردگی فولادهای زنگ نزن
 • استانداردهای خوردگی
 • ارزیابی و آزمایش‌های خوردگی
 • بازدارنده‌های خوردگی، اصول و كاربردها
 • كنترل خوردگی و رسوب‌گذاری دردیگ‌های بخار
 • کنترل خوردگی و رسوب‌گذاری درسیستم‌های خنك كننده
 • آشنایی با انواع زوال‌های لوله‌های بویلر و روش‌های پیشگیری آنها
 • آنالیز محصولات خوردگی و رسوبات در صنایع نفت و گاز
 • كنترل خوردگی در صنعت پالایش نفت
 • روش‌های ارزیابی عمر باقیمانده اجزای بویلر

● دوره‌های مرتبط با موضوع رنگ

 • روش‌های تمیز‌كاری سطح برای اعمال رنگ و پوشش
 • رنگ‌آمیزی شناورها و سازه‌های دریایی
 • رنگ‌آمیزی سازه‌های فولادی و بتنی
 • سیستم‌های رنگ
 • بازرسی رنگ
 • کنترل کیفیت رنگ‌های صنعتی

● دوره‌های مرتبط با موضوع حفاظت كاتدی

 • حفاظت کاتدی
 • اصول طراحی حفاظت کاتدی لوله‌های زیر‌زمینی
 • پایش سیستم‌های حفاظت کاتدی
 • اصول خوردگی و حفاظت كاتدی سازه‌های دریایی
 • ارزیابی و رفع عیب سیستم‌های حفاظت کاتدی فعال در خشکی

● دوره‌های مرتبط با موضوع انتخاب مواد

 • مقدمه‌ای بر انتخاب مواد و تجزیه و تحلیل علت تخریب در محیط‌های ترش
 • روش‌های سریع تشخیص آلیاژهای صنعتی
 • آنالیز محصولات خوردگی و رسوبات
 • انتخاب مواد در صنایع نفت و گاز
 • بررسی علل تخریب قطعات فلزی در صنایع نفت و گاز
 • آشنایی با استانداردهای MRO175/ISO15156