فرم نظرسنجی از اعضای انجمن

اعضای محترم انجمن خوردگی ایران می‌توانند نظر خود را در مورد فعالیت انجمن خوردگی ایران از طریق فرم زیر ابراز کنند.
از آنجا که این فرم تنها مخصوص اعضای انجمن است و جهت بررسی عملکرد انجمن به وزارت علوم ارسال می‌شود، ارائه شماره عضویت الزامیست.

شماره عضویت:  
1- اطلاع‌رسانی فرایند انجمن از طریق پایگاه اینترنتی به اعضاء انجمن:  
2- رضایت اعضاء حقیقی و حقوقی از عملکرد دبیرخانه انجمن:  
3- مشارکت اعضاء در تدوین برنامه استراتژیک وسند راهبردی انجمن:  
4- مشارکت اعضاء در محقق ساختن برنامه اجرایی سالانه مصوب در مجمع عمومی:  
5- همکاری و مشارکت اعضا قدیمی انجمن در افزایش تعداد اعضای حقیقی وحقوقی (داخلی و خارجی):  
6- اطلاع رسانی انجمن در خصوص آشنایی با مصوبات مجمع عمومی سالیانه به اعضا:  
7- اطلاع رسانی انجمن در خصوص آشنایی با مصوبات هئیت مدیره به اعضا:  
8- همکاری و مشارکت اعضاء با کمیته های علمی وتخصص ملی - بین المللی انجمن:  
9- مشارکت و نحوه همکاری اعضا در تاثیر محتوای نشریات انجمن:  
10- مشارکت اعضاء در برگزاری مسابقات علمی ملی و بین المللی انجمن:  
11- میزان مشارکت اعضا در پروژه های واژه گزینی انجمن:  
12- حضور و مشارکت در همکاری اعضا در برگزاری همایش ها، کنفرانس ها و سمینارهای داخلی و خارجی:  
13- مشارکت و همکاری اعضاء در تدوین شاخص های مدیریت علمی در انجمن:  
14- مشارکت و همکاری اعضا ء در تدوین شاخص های مرجعیت علمی در انجمن:  
15- اطلاع رسانی جهت حضور اعضاء در کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی درحوزه علم وفناوری که توسط انجمن برگزار میگردد:  
16- ایجاد تسهیلات در خصوص دسترسی اعضاء به آرشیو فعالیت انجمن از جمله مجموعه مقالات، مجلات و غیره توسط دبیرخانه انجمن:  
17- حضور و مشارکت اعضاء در برگزاری سخنرانی های علمی، دوره های آموزشی داخلی و خارجی انجمن  
18- حضور و مشارکت اعضاء در اجرائی شدن پروژه ها و تحقیقات (پزوهشی، مشاوره‌ای، نظارتی و اجرایی انجمن):  
19- حضور و مشارکت اعضاء در برگزاری و یا اطلاع‌رسانی انجمن در خصوص جلسات مشترک با ارگان‌ها و نهادهای سیاستگزار (مانند قطب‌های علمی، دانشگاه‌ها، سازمان استاندارد و غیره)  
20- مشارکت و حضور اعضا در پروژه‌های بین المللی انجمن  
21- میزان رضایت اعضاء حقیقی و حقوقی از عملکرد هئیت مدیره و بازرسین انجمن:  
     
□ پیوندهای مرتبط
تماس با انجمن