گزارش سالیانه دبیرخانه کمیته فنی متناظر خوردگی فلزات و آلیاژها ISO/TC 156

گزارش سالیانه دبیرخانه کمیته فنی متناظر خوردگی فلزات و آلیاژها ISO/TC 156

تاریخ انتشار: سه شنبه، 10 اسفند 1395، 11:23
2942

کمیته استاندارد انجمن خوردگی ایران در سال 1391 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد و در همان سال به عنوان دبیرخانه کمیته فنی متناظر ISIRI/ISO TC 156 برگزیده شد، کمیته فنی متناظر فعالیت رسمی خود را به عنوان عضو ناظر پس از برگزاری یک دوره آموزشی آغاز کرد. ضمن تشکر از همراهی و همکاری کلیه اعضاء محترم این کمیته در فایل پیوست گزارش عملکرد سالیانه دبیرخانه کمیته فنی متناظر خوردگی فلزات و آلیاژها ISO/TC 156 را به استحضار می رسانیم.

عاطفه دانشور، دبیر کمیته فنی متناظر خوردگی فلزات و آلیاژها ISIRI/ISO TC156 درج مطلب: حجت عباسیان
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات