نمایشگاه بین‌المللی ایران متافو

نمایشگاه بین‌المللی ایران متافو

تاریخ انتشار: یكشنبه، 5 خرداد 1398، 11:26
تاریخ برگزاری: دوشنبه، 11 آذر 1398
834

شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران متافو 8 الی 11 آذرماه 1398 در غالب هفت نمایشگاه در یک نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌گردد. پایگاه اینترنتی: http://iranmetafo.com انجمن خوردگی ایران به عنوان حامی رسانه‌ای این نمایشگاه از تمامی اعضاء حقوقی و حقیقی خود جهت شرکت و بازدید از این رویداد مهم دعوت به عمل می‌آورد. اعضای حقوقی انجمن خوردگی ایران حاضر در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران متافو متعاقبا اعلام خواهد شد.

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
پوسترشانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران متافو
پوسترشانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران متافو
جدول زمان‌بندی
جدول زمان‌بندی
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات