همایش حفاظت خوردگی بازرسی فنی

همایش حفاظت خوردگی بازرسی فنی

تاریخ انتشار: دوشنبه، 4 شهریور 1398، 13:44
تاریخ برگزاری: دوشنبه، 15 مهر 1398
194

چهارمین همایش حفاظت خوردگی بازرسی فنی 15 الی 16 مهرماه 1398 در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتورشیمی برگزار می‌گردد. پایگاه اینترنتی: www.hamayeshse.com انجمن خوردگی ایران به عنوان حامی رسانه‌ای این همایش از تمامی اعضاء حقوقی و حقیقی خود جهت شرکت و بازدید از این رویداد مهم دعوت به عمل می‌آورد. اعضای حقوقی انجمن خوردگی ایران حاضر در چهارمین حفاظت خوردگی بازرسی فنی متعاقبا اعلام خواهد شد.

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
چهارمین حفاظت خوردگی بازرسی فنی
چهارمین حفاظت خوردگی بازرسی فنی
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات