محورهای نوزدهمین کنگره ملی خوردگی اعلام شد

محورهای نوزدهمین کنگره ملی خوردگی اعلام شد

تاریخ انتشار: پنجشنبه، 14 آذر 1398، 08:00
3887

محورهای نوزدهمین کنگره ملی خوردگی که پذیرش مقالات ذیل آنها انجام خواهد گرفت ذیلاً اعلام می‌گردد. (به ترتیب حروف الفبا) ـ ارزیابی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم خوردگی ـ انتخاب مواد ـ بازدارنده‌های خوردگی ـ پوشش‌های ضد خوردگی ـ حفاظت كاتدی و آندی ـ خوردگی اشیاء و آثار باستانی، روش‌های مرمت و نگهداری ـ خوردگی بیومواد ـ خوردگی در دمای بالا ـ خوردگی در زیرساخت‌های حمل و نقل (هوایی، دریایی و زمینی) ـ خوردگی در سامانه‌های آب و فاضلاب ـ خوردگی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ـ خوردگی در صنایع نیروگاهی و تاسیسات هسته‌ای ـ خوردگی در صنایع و تاسیسات دریایی ـ خوردگی در صنایع و تجهیزان نظامی ـ خوردگی میکروبی ـ خوردگی و مدیریت خوردگی در صنایع ـ خوردگی در بتن‌های مسلح ـ روش‌های نوین ارزیابی، پایش و کنترل خوردگی ـ فناوری نانو و مواد پیشرفته در رابطه با خوردگی ـ مكانیزم‌های خوردگی و مدل‌سازی درج مطلب: 1398/06/30 بروزرسانی: 1398/09/14

همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات