مسابقه اعطای گرنت فناورانه به رساله‌های کاربردی مقطع دکتری

مسابقه اعطای گرنت فناورانه به رساله‌های کاربردی مقطع دکتری

تاریخ انتشار: سه شنبه، 30 مهر 1398، 15:41
393

ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت ـ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می‌نماید: مسابقه اعطای گرنت فناورانه به رساله‌های کاربردی مقطع دکتری در حوزه مهندسی مواد، ساخت و فوتونیک استفاده حداکثری از ظرفیت‌های علمی داخل کشور و همچنین تشویق و هدایت رساله‌های مقطع دکتری در حوزه‌های مرتبط با ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت تارنمای اینترنتی: www.pam.isti.ir تلفن: 22183113

‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
پوستر
پوستر
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات