مرکز خدمات تخصصی مهندسی و بازرسی از سال 1398 به عنوان عضو حقوقی انجمن پذیرفته شد

مرکز خدمات تخصصی مهندسی و بازرسی از سال 1398 به عنوان عضو حقوقی انجمن پذیرفته شد

تاریخ انتشار: سه شنبه، 3 دی 1398، 13:43
1605

انجمن خوردگی ایران با سابقه بیش از 25 سال فعالیت علمی، فنی و آموزشی و با حمایت و پشتیبانی نزدیك به 4200 نفر عضو حقیقی و 290 عضو حقوقی تاكنون توانسته‌‌است در رسیدن به اهداف متعالی انجمن و ایفای نقشی برجسته و توانمند در سیاست گذاری، به روزرسانی، کنترل و پیشگیری از خوردگی در كشور عزیزمان ایران، موفقیت‌های بی بدیلی را بدست آورد. هر ساله تعداد زیادی از علاقمندان به مباحث و موضوعات خوردگی اعم از اساتید و فرهیختگان دانشگاهی و مراكز تحقیقاتی و مهندسین و صنعتگران صنایع تولیدی و خدمات مهندسی و مشاوران به عضویت انجمن خوردگی ایران در می‌آیند. این امر علاوه بر آنكه موجب تقویت و قدرتمند سازی انجمن می‌گردد نشان از بالندگی سازمان‌ها و در راستای تقویت جایگاه، ارتقاء نقش و حمایت مادی/ معنوی از انجمن‌ها و نهادهای تخصصی به‌ منظور پاسخ‌ به مطالبات فنی صنایع از‌ جمله موضوعات مرتبط با مقوله مهم خوردگی است. مرکز خدمات تخصصی مهندسی و بازرسی از سال 1398 عضو حقوقی انجمن اقدام نمودند. انجمن خوردگی ایران ضمن خیر مقدم به شرکت توچال شیمی و مدیریت عامل شركت خانم مهندس منصوری و دیگر همکارانشان، بخشی از زمینه فعالیت این شرکت و روش‌های ارتباطی و كسب اطلاعات بیشتر را به اطلاع دیگر اعضای انجمن می‌رساند. خدمات مشاوره و بازرسی برای کارفرمایان بخصوص صنایع نفت و گاز پایگاه اینترنتی مرکز خدمات تخصصی مهندسی و بازرسی: www.eic.iprotech.ir

عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
مرکز خدمات تخصصی مهندسی و بازرسی از سال 1398 به عنوان عضو حقوقی انجمن پذیرفته شد.
مرکز خدمات تخصصی مهندسی و بازرسی از سال 1398 به عنوان عضو حقوقی انجمن پذیرفته شد.
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات