اطلاعیۀ اعلام نتایج داوری مقالات كنگره

اطلاعیۀ اعلام نتایج داوری مقالات كنگره

تاریخ انتشار: دوشنبه، 7 بهمن 1398، 10:12
709

ضمن تشکر از اساتید محترم دانشگاه‌ها، پژوهشگران و محققان صنعتی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی که برای نوزدهمین کنگره ملی خورگی ایران که قرار است در تاریخ‌های 6 و 7 اسفند ماه در سالن همایش‌های بین‌الملی دانشگاه شهید بهشتی ایران در تهران برگزار شود مقاله ارسال نموده‌اند به استحضار می‌رساند که روند ارزیابی مقالات بصورت زیر انجام و خاتمه یافته است. 1: تمام مقالات پس از دریافت به تدریج برای 3 داور از داوران دانشگاهی و صنعتی که برای داوری مقالات اعلان آمادگی کرده بودند ارسال شد. 2: تا تاریخ دوم بهمن ماه، که آخرین فرصت داوری مقالات بود، مقالات داوری شده به چهار دسته تقسیم شدند. الف) مقالات با سه نظر داوری ب) مقالات به دو نظر داوری ج) مقالات با یک نظر داوری د) مقالات بدون نظر داوری 3: در تاریخ دوم بهمن ماه در جلسه‌ای که با شرکت تیم داوری مقالات در دفتر انجمن خوردگی ایران برگزار شد، مقالاتی که هنوز نیاز به ادامه داوری داشت ارزیابی شد. 4: در تاریخ سوم بهمن ماه نتایج داوری مقالات جمع‌بندی و وضعیت مقالات به صورت زیر مشخص گردید. الف) تعداد 35 مقاله برای ارایه شفاهی ب) تعداد 50 مقاله برای ارایه بصورت پوستر شایان ذکر است که تمامی مقالات انتخاب شده چه بصورت ارایه شفاهی و چه بصورت ارایه پوستر از کیفیت بالای برخوردار بودند. منتهی به علت محدودیت در داشتن تعداد مقالات شفاهی، مجبور به اختصاص تعداد قابل توجهی از مقالات بصورت پوستر شدیم. به امید دیدار همه عزیران در نوزدهمین کنگره ملی خوردگی

دبیر علمی کنگره
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
جلسه داوری و تعیین نتایج نهایی مقالات کنگره
جلسه داوری و تعیین نتایج نهایی مقالات کنگره
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات