اعلام تاریخ جدید برگزاری نوزدهمین كنگره ملی خوردگی

اعلام تاریخ جدید برگزاری نوزدهمین كنگره ملی خوردگی

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 28 اسفند 1398، 14:05
408

‎همانطور كه مستحضرید نوزدهمین کنگره ملی خوردگی می‌بایست در تاریخ 6 و 7 اسفنــد 1398 (25 و 26 فوریه 2020) در تهران، دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌گردید كه متاسفانـه بـه دلیـل شیوع ویروس کرونا و به منظور حفظ سلامت شركت كنندگان به تعویق افتاد. ‎لذا طبق تصمیم اتخاذ شده در هیـات مدیره انجمن خوردگی ایـران و برای فـراهم شـدن امكـان حضـور تمام شرکت‌کنندگان در کنگره نوزدهم، مقرر شد نوزدهمین کنگره ملی خوردگی منوط به فراهم شدن شرایط ایمن، پس از ماه مبارك رمضان و در اواخر خرداد سال 1399 برگزار گردد. از آنجا كه این تغییر ناخواسته موجب فراهم شدن فرصت بیشتری برای انجام تداركات و مقدمات برگزاری كنگره نوزدهم گردید، بدون شك شاهد برگزاری با شكوه تر این رویداد علمی خواهیم بود.

‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
تصویر مربوط به مطلب
تصویر مربوط به مطلب
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات