دوره آموزشی آنلاین (وبینار) اصول مهندسی خوردگی

دوره آموزشی آنلاین (وبینار) اصول مهندسی خوردگی

تاریخ انتشار: شنبه، 1 شهریور 1399، 16:40
959

#برگزار شد - گزارش برگزاری...# ـ دوره آموزشی آنلاین (وبینار) اصول مهندسی خوردگی ـ 4 روز ـ روزانه 3 ساعت آموزش آنلاین ـ بعد از ظهر ـ شروع دوره از 15 شهریور 1399 ثبت نام از طریق بخش تماس با ما ـ بخش آموزش در تارنمای اینترنتی انجمن خوردگی ایران

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
دوره آموزشی آنلاین اصول مهندسی خوردگی
دوره آموزشی آنلاین اصول مهندسی خوردگی
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات