شروع فرآیند صدور گواهینامه پذیرش و ارائه مقاله در نوزدهمین کنگره ملی خوردگی ـ غیر حضوری

شروع فرآیند صدور گواهینامه پذیرش و ارائه مقاله در نوزدهمین کنگره ملی خوردگی ـ غیر حضوری

تاریخ انتشار: شنبه، 29 خرداد 1400، 17:41
1084

نویسندگان مسئول، محترمی که مقاله آنها جهت ارائه در نوزدهمین کنگره ملی خوردگی مورد پذیرش قرار گرفته و مطابق برنامه زمان‌بندی مقاله خود را به صورت آنلاین (شفاهی) یا آفلاین (پوستر) ارائه نمودند، می‌تواند حداکثر تا 20 تیرماه از طریق ارسال پیام به کنگره ملی خوردگی، در آدرس الکترونیک زیر درخواست خود را ثبت نمایند. http://www.ica.ir/contact.aspx

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
تصویر مربوط به مطلب
تصویر مربوط به مطلب
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات