آغاز به کار سیزدهمین دوره هیات مدیره انجمن خوردگی ایران

آغاز به کار سیزدهمین دوره هیات مدیره انجمن خوردگی ایران

تاریخ انتشار: دوشنبه، 31 خرداد 1400، 13:08
1306

در مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن خوردگی ایران در بهمن ماه 1399، اعضای سیزدهمین دوره هیات مدیره و بازرسان انجمن خوردگی ایران برای مدت سه سال با رأی اعضای پیوسته انجمن انتخاب شدند. انتخابات فوق مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته و نهایتا پس از جمع‌آوری و ارائه مستندات در 30 خرداد ماه 1400 در روزنامه رسمی کشور ثبت آگهی شد. در این مدت امور انجمن به ویژه برگزاری نوزدهمین کنگره ملی خوردگی؛ با همکاری صمیمانه هر دو هیات مدیره دوره دوازدهم و سیزدهم به نحو شایسته برگزار گردید. اکنون که با انتشار آگهی روزنامه رسمی؛ مسئولیت هیات مدیره رسما آغاز شده است، ضمن تشکر از اعضای محترم دوازدهمین دوره هیات مدیره انجمن؛ برای اعضای دوره جدید توفیق روزافزون در جهت ارتقاء انجمن خوردگی ایران را از خداوند متعال خواستاریم. با تشکر ابراهیم حشمت دهکردی رییس دوازدهمین دورۀ هیات مدیره انجمن خوردگی ایران بهار 1400

‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
تصویر مربوط به مطلب
تصویر مربوط به مطلب
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات