جذب نیرو

جذب نیرو

تاریخ انتشار: یكشنبه، 3 مرداد 1400، 14:55
374

شرکت برناالکترونیک از اعضای حقوقی انجمن خوردگی ایران در نظر دارد جهت تقویت و تکمیل کادر پرسنلی خود در واحد پایش و حفاظت از خوردگی، اقدام به جذب کارشناس ارشد مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت از مواد در محل دفتر تهران نماید. بر این اساس از علاقه‌مندان دعوت می‌گردد رزومه تحصیلی و شغلی مرتبط خود را به آدرس پست الکترونیک زیر ارسال نمایند. r-d@borna-co.com

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
جذب نیرو
جذب نیرو
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات