کارگاه‌های آموزشی بیستمین کنگره ملی خوردگی

کارگاه‌های آموزشی بیستمین کنگره ملی خوردگی

تاریخ انتشار: یكشنبه، 12 دی 1400، 14:56
291

سخنرانی‌های تخصصی بیستمین کنگره ملی خوردگی منتشر شد علاقمندان جهت ثبت نام در بیستمین کنگره ملی خوردگی و برنامه‌های جانبی آن مشتمل بر سخنرانی‌های کلیدی و تخصصی، کارگاه‌های آموزشی، ارائه مقالات، نشست‌های تخصصی و... لطفا به پایگاه اینترنتی کنگره به نشانی congress.ica.ir مراجعه نمایند. مشاهده و دانلود فهرست کارگاه‌های آموزشی

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
فهرست کارگاه‌های آموزشی - صفحه 1
فهرست کارگاه‌های آموزشی - صفحه 1
فهرست کارگاه‌های آموزشی - صفحه 2
فهرست کارگاه‌های آموزشی - صفحه 2
فهرست کارگاه‌های آموزشی - صفحه 3
فهرست کارگاه‌های آموزشی - صفحه 3
فهرست کارگاه‌های آموزشی - صفحه 4
فهرست کارگاه‌های آموزشی - صفحه 4
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات