میزگردهای تخصصی بیستمین کنگره ملی خوردگی

میزگردهای تخصصی بیستمین کنگره ملی خوردگی

تاریخ انتشار: یكشنبه، 19 دی 1400، 16:19
219

میزگردهای تخصصی بیستمین کنگره ملی خوردگی منتشر شد علاقمندان جهت ثبت نام در بیستمین کنگره ملی خوردگی و برنامه‌های جانبی آن مشتمل بر سخنرانی‌های کلیدی و تخصصی، کارگاه‌های آموزشی، ارائه مقالات، نشست‌های تخصصی و... لطفا به پایگاه اینترنتی کنگره به نشانی congress.ica.ir مراجعه نمایند. مشاهده و دانلود فهرست میزگردهای تخصصی

حجت عباسیان
میزگردهای تخصصی بیستمین کنگره ملی خوردگی ـ 1
میزگردهای تخصصی بیستمین کنگره ملی خوردگی ـ 1
میزگردهای تخصصی بیستمین کنگره ملی خوردگی ـ 2
میزگردهای تخصصی بیستمین کنگره ملی خوردگی ـ 2
میزگردهای تخصصی بیستمین کنگره ملی خوردگی ـ 3
میزگردهای تخصصی بیستمین کنگره ملی خوردگی ـ 3
میزگردهای تخصصی بیستمین کنگره ملی خوردگی ـ 4
میزگردهای تخصصی بیستمین کنگره ملی خوردگی ـ 4
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات