فهرست کتاب‌های موجود در انجمن خوردگی ایران

فهرست کتاب‌های موجود در انجمن خوردگی ایران

تاریخ انتشار: یكشنبه، 26 تیر 1401، 05:56
10358

فهرست کتاب‌های موجود در انجمن خوردگی ایران مشتمل بر کتاب‌های بخش انتشارات انجمن و سایر کتاب‌های مرتبط در جدول پیوست آورده شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تهیه کتاب با انجمن خوردگی ایران ـ بخش انتشارات، تماس حاصل نمایید. شماره تلفن: 8 ـ 87 42 34 88، داخلی 2 و شماره همراه / واتساپ 5579 177 0919 یا 7362 253 0921 فهرست کتاب‌های موجود در انجمن خوردگی ایران درج مطلب: 1398/02/22 بروزرسانی: 1401/04/26

حجت عباسیان
کلمات کلیدی: فهرست کتاب، انتشارات، انجمن خوردگی ایران
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات