برگزاری جلسه تفکیک وظایف هیات مدیره منتخب (دوره چهاردهم)

برگزاری جلسه تفکیک وظایف هیات مدیره منتخب (دوره چهاردهم)

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 11 بهمن 1402، 13:06
760

پیرو برگزاری مجمع انتخاباتی مورخ 27 دی ماه 1402 که اعضای چهاردهمین دوره هیات مدیره و بازرس انجمن خوردگی ایران برای مدت سه سال انتخاب شدند، اولین جلسه هیات مدیره با حضور اعضای دوره چهاردهم (منتخب جدید) در روز شنبه مورخ 7 بهمن 1402 برگزار گردید. در این جلسه که با محوریت تفکیک وظایف و قدردانی از هیات مدیره وقت برگزار گردید، افراد مطابق تصویر پیوست انتخاب شدند. بدیهی است هیات مدیره جدید (دوره چهاردهم) پس از تایید نهایی کمیسیون انجمن‎های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ثبت در روزنامه رسمی فعالیت خود را بطور رسمی اغاز می نمایند.

انجمن خوردگی ایران
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
اعضاء چهاردهمین دوره هیات مدیره انجمن خوردگی ایران (بر اساس تفکیک وظایف)
اعضاء چهاردهمین دوره هیات مدیره انجمن خوردگی ایران (بر اساس تفکیک وظایف)
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات