گزارش برگزاری دوره خوردگی - در صنایع گازکربنیک

گزارش برگزاری دوره خوردگی - در صنایع گازکربنیک

تاریخ انتشار: یكشنبه، 26 تیر 1401، 17:19
1043

دوره خوردگی - در صنایع گازکربنیک توسط انجمن خوردگی ایران (مرکز آموزش) و با تدریس استاد برجسته؛ جناب آقای دکتر ابراهیم حشمت دهکردی در خرداد و تیرماه ۱۴۰۱ به صورت حضوری و غیرحضوری برگزار شد. سایر دوره‌ها اعم از حضوری و غیرحضوری متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهند شد.

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
تصویر مربوط به مطلب
تصویر مربوط به مطلب
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
اخبار انجمن
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات