مسابقه شناسایی هسته‌های فناور در حوزه مواد مهندسی و ساخت

مسابقه شناسایی هسته‌های فناور در حوزه مواد مهندسی و ساخت

تاریخ انتشار: دوشنبه، 1 مهر 1398، 14:09
728

ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد با هدف شناسایی تیم‌های تحقیقاتی مستعد و طرح‌های نوآورانه در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور به منظور شکل‌گیری هستـه‌های فنــاور و حمایت از آنها در راستای تجاری‌سازی، نخستین "مسابقه شناسایی هسته‌های فناور در حوزه مواد مهندسی و ساخت" را برگزار نماید. پایگاه اینترنتی: www.pam.isti.ir انجمن خوردگی ایران به عنوان حامی رسانه‌ای این مسابقه از تمامی اعضاء حقوقی و حقیقی خود جهت مشارکت در این رویداد مهم دعوت به عمل می‌آورد.

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
پوستر مسابقه شناسایی هسته‌های فناور در حوزه مواد مهندسی و ساخت
پوستر مسابقه شناسایی هسته‌های فناور در حوزه مواد مهندسی و ساخت
‹صفحه قبل    صفحه بعد›