پنجمین جشنوارۀ صنعت آبکاری ـ جایزۀ پروفسور کنعانی

پنجمین جشنوارۀ صنعت آبکاری ـ جایزۀ پروفسور کنعانی

تاریخ انتشار: دوشنبه، 29 مهر 1398، 11:56
تاریخ برگزاری: دوشنبه، 2 دی 1398
629

پنجمین جشنوارۀ صنعت آبکاری ـ جایزۀ پروفسور کنعانی، 2 دی‌ماه 98 در تهران برگزار می‌گردد. پایگاه اینترنتی جشنواره: https://iranplating.ir/fa آخرین مهلت ارسال آثار: 15 آبان 98 انجمن خوردگی ایران به عنوان حامی رسانه‌ای این جشنواره از تمامی اعضاء حقوقی و حقیقی خود جهت مشارکت در این رویداد مهم دعوت به عمل می‌آورد.

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
پوستر جشنواره
پوستر جشنواره
فراخوان ارسال مقاله
فراخوان ارسال مقاله
‹صفحه قبل    صفحه بعد›