دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

تاریخ انتشار: سه شنبه، 6 آبان 1399، 13:40
3184

شرکت پایش صنعت نوین، یکی از اعضای حقوقی انجمن خوردگی ایران، کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت از مواد با سابقه مرتبط استخدام می‌نماید. رزومه خود را به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایید: Commercial@payeshco.com راه‌های ارتباطی با انجمن خوردگی ایران: ٠٢١٨٨٤٣٧٧٤٨ www.ica.ir ‏https://www.instagram.com/iranian_corrosion_association

حجت عباسیان
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
دعوت به همکاری
دعوت به همکاری
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
اخبار مرتبط با خوردگی
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات