ارائه راهبرد جدید برای پیش‌بینی عملکرد پوشش‌های محافظ سطوح داخلی قبل از استفاده در سرویس

ارائه راهبرد جدید برای پیش‌بینی عملکرد پوشش‌های محافظ سطوح داخلی قبل از استفاده در سرویس

تاریخ انتشار: شنبه، 6 آذر 1395، 14:57
1535

پیش‌بینی عملکرد حفاظتی پوشش‌ها قبل از استفاده در میادین عملیاتی فاکتوری بسیار مهم و كلیدی می‌باشد. انجام آزمایشات كنترل كیفیت مطابق استانداردهای بین‌المللی غالباً زمانبر و نتایج آنها نیز کیفی است. در این پژوهش سعی شده است، راهبردی جدید برای سنجش عملکرد پوشش‌های سطوح داخلی مخازن و ظروف پالایشگاهی تهیه شود که ضمن سرعت در ارزیابی، بتوان با استفاده از نتایج کمی، قضاوت دقیق‌تری از خواص حفاظتی پوشش‌ها به عمل آورد. آزمایشات خیساندن پوشش، غوطه‌وری و امپدانس الكتروشیمیایی در دمای بالا و چسبندگی خشک و تر بعد از اتمام آزمایش غوطه‌وری، به عنوان آزمون‌های كلیدی انتخاب و بر روی چهار پوشش اپوکسی تجاری مختلف انجام شده است. با انجام آزمایشات آنالیز شیمیائی مانند طیف سنجی FTIR و آنالیز حرارتیTGA بررسی واکنش مخلوط استوکیومتری دو جز اپوکسی و هاردنر و خواص فیزیکی ماتریس پلیمر و تاثیر آن بر مقاومت پوشش در مقابل خوردگی بررسی شده است. نتایج آزمایشات آنالیزی مختلف نشان داد كه پوشش‌های انتخابی به لحاظ ساختار شیمیائی و دمای انتقال شیشه‌ای (Tg) متفاوت می‌باشند. نتایج حاصل از آزمایشات مکانیکی و الكتروشیمیایی نیز موید آن است که عملکرد حفاظتی این پوشش‌ها تابع ساختار شیمیائی و دمای Tg ماتریس پلیمری می‌باشد. از سوی دیگر با استفاده از این راهبرد پیش‌بینی عملکرد حفاظتی پوشش‌ها در مدت کوتاه و به صورت کمی امکان‌پذیر است. نتایج آزمایشات انجام شده روی این چهار نوع پوشش اپوکسی نشان داد که اگر چه نوع پایه پوشش در هر چهار مورد اپوکسی و بنا به توصیه سازنده مناسب برای استفاده در شرایط سرویس است اما عملکرد حفاظتی و مقاومت آنها در مقابل نفوذ الکترولیت بسیار متفاوت می‌باشد.

* رضایی، فرشته - استادیار، گروه پژوهش پوشش، پژوهشكده‌ی حفاظت صنعتی، پژوهشگاه صنعت نفت اکبری‌نژاد، اسمعیل - استادیار، گروه پژوهش پوشش، پژوهشكده‌ی حفاظت صنعتی، پژوهشگاه صنعت نفت
کلمات کلیدی: خوردگی، پوشش اپوکسی، آزمایش غوطه‌وری، امپدانس الكتروشیمیایی، چسبندگی تر
فهرست مقالات
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات