خبرنامه شماره 68 و  69 ـ تیر و مرداد ماه 1395

خبرنامه شماره 68 و 69 ـ تیر و مرداد ماه 1395

تاریخ انتشار: یكشنبه، 7 شهریور 1395، 12:31
3430

عناوین این شماره از خبرنامه به شرح زیر می باشد: • فراخوان هفدهمین کنگره ملی خوردگی ایران • خبر انتشار شماره جدید مجله علمی و پژوهشی • خبر انتشار شماره جدید مجله علمی و ترویجی ـ آموزشی • سخنرانی‌های تخصصی رایگان ویژه شهریور ماه • تبلیغات در پایگاه اینترنتی انجمن خوردگی ایران • فراخوان جذب مطلب و مقاله برای مجله زنگ • همایش و سمینارهای مرتبط • دوره‌های آموزشی نیمسال اول 1395

حجت عباسیان
کلمات کلیدی: خبرنامه، الکترونیکی، خوردگی
‹صفحه قبل    صفحه بعد› 
صفحات 1 و 4
صفحات 1 و 4
صفحات 2 و 3
صفحات 2 و 3
‹صفحه قبل    صفحه بعد›