فرمت ارائه مقالات پوستر و شفاهی "شانزدهمین کنگره ملی خوردگی"

فرمت ارائه مقالات پوستر و شفاهی "شانزدهمین کنگره ملی خوردگی"

تاریخ انتشار: چهارشنبه، 13 آبان 1394، 10:34
1450

نویسندگان محترم که مقالات ایشان بصورت شفاهی در شانزدهمین کنگره ملی خوردگی پذیرفته شده است، از فرمت تهیه فایل پاورپوینت (پیوست ) استفاده نموده و فایل خود را جهت ارائه در شانزدهمین کنگره ملی خوردگی آماده نمایند. قابل ذکر است نویسندگان لازم است علاوه بر ارسال فایل پاورپوینت خود از طریق ایمیل، صبح روز سوم آذرماه، فایل خود را به مسئول سالن تحویل دهند. نویسندگان محترمی که مقالات ایشان بصورت پوستر پذیرفته شده است، با استفاده از فرمت پوستر (پیوست)، پوستر خود را بصورت رنگی در سایز 80*50 سانتیمتر (31.5*19.69 اینچ) پرینت نموده و صبح روز 3 آذرماه در محل مورد نظر نصب نمایند.

دانشور، عباسیان
همه خبرها
<صفحه قبل صفحه بعد>
□ تبلیغات